1. ZASTOSOWANE NAZWY

 1. 1. Sklep - sklep pridom.pl zajmujący się sprzedażą przez internet
 2. 2. Klient - osoba nabywająca produkt oferowany przez Sklep
 3. 3. Sprzedający - właściciel sklepu pridom.pl Sławomir Stefaniuk, UL. Lubuska 44 66-003 Przytok, działalność nierejestrowana
 4. 4. Towar - przedmiot lub inne wystawione przez właściciela dobro, które jest możliwe do nabycie przez sklep internetowy pridom.pl

 1. ZAMÓWIENIA

 1. 1. Sklep internetowy pridom.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu.
 2. 2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacja regulaminu oraz złożenie zamówienia.
 3. 3. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak numeru telefonu, lub niepełne dane adresowe) nie będą rozpatrywane.
 4. 4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
 5. 5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 6. 6. Do każdego zamówienia Klient otrzyma dowód sprzedaży w formie e-faktury.
 7. 7.Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. 
 8. 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT   
 9. 9. . Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną                                                                                                                   10. Składając zamówienie Klient zawiera ze sklepem internetowym pridom.pl umowę oraz oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 1.                                                                                                                        

METODY PŁATNOŚCI

 1. 1. Sklep umożliwia kupującym następujące formy płatności:
 • - przedpłata poprzez płatności internetowe AutoPay S.A 
 • - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
 • - przedpłata - przelew na konto bankowe sklepu wyszczególnione w końcowym etapie zamówienia,
 • - płatność przy odbiorze (wysyłka pobraniowa).
 1. 2. W przypadku przedpłaty, sklep rezerwuje towar do momentu jej zaksięgowania.
 2. 3. Na wpłatę czekamy do 3 dni, po tym okresie, jeżeli towar nie jest opłacony, następuje anulacja zamówienia.
 3. 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. 5. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 5. 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A

 

DOSTAWA TOWARU

 1. 1. Towar dostarczany jest przesyłką kurierską DPD, DHL, UPS, lub poprzez paczkomaty InPost.
 2. 2. Klient wybiera sposób dostawy (kurier lub paczkomat) podczas składania zamówienia, Sprzedający wybiera firmę kurierską w przypadku kuriera najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
 3. 3. Po otrzymaniu paczki zawsze prosimy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzeń kartonu lub przedmiotu prosimy kuriera o sporządzenie protokołu szkody. Brak protokołu szkody nie jest konieczny do uwzględnienia Klienta reklamacji, jednak znacznie ułatwi proces jej rozpatrzenia.
 4. 4. Na wysyłkę zastrzegamy sobie 14 dni roboczych (w wypadkach losowych, np. w okresie przedświątecznym okres ten może się nieznacznie wydłużyć) od momentu zaksięgowania "Wpłaty na konto" lub otrzymania wpłaty przez "Płatności AutoPay S.A. Zazwyczaj jednak wysyłka następuje do 24h od zaksięgowania wpłaty (przelew na konto, Płatności  AutoPay S.A) lub otrzymania maila o tytule "POBRANIE" lub formularza z informacją o przesyłce pobraniowej.
 5. 5. W razie gdyby zamówienie nie mogło być zrealizowane z przyczyn od nas niezależnych, zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub zmiany zamówienia. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Klientem niezwłocznie w celu znalezienia dogodnego dla Klienta rozwiązania. 
 6. 6. Wysyłka odbywa się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 7. 7. Klient informowany jest o nadaniu przesyłki, otrzymuje również numer nadania jeśli takowy nadawca otrzymał.
 8. 8. Czas dostawy od momentu nadania, określony jest w regulaminie firmy kurierskiej, którą Towar jest do Klienta dostarczany

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. 1. Jeśli towar nie był używany i nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, nie jest zniszczony lub wykorzystany, posiada oryginalne metki, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, "ustawa o prawach konsumenta").
 2. 2. Towar należy odesłać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.
 3. W celu zwrócenia towaru należy wydrukować, wypełnić oraz dołączyć do zwracanej przesyłki formularz zwrotu. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres wyszczególniony w formularzu zwrotu.
 4. 3. Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Uwaga! Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem - przesyłki takie będą zwrócone do nadawcy!
 5. 4. Zwrot ceny towaru nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przesyłki na podane przez Klienta konto bankowe.

 

 

REKLAMACJA

 1. 1. Jeżeli Klient otrzymał produkt inny niż zamówiony, zanim podejmą Państwo jakiekolwiek kroki, prosimy skontaktować się z nami - jesteśmy tylko ludźmi i nam również przytrafiają się pomyłki. Towar wymienimy na prawidłowy, pokryjemy również koszty wysyłki.
 2. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest dostarczenie Państwu towaru bez jakichkolwiek wad. Jeżeli otrzymaliście Państwo wadliwy produkt, skontaktujcie się z nami. W tytule maila prosimy wpisać „REKLAMACJA, [NUMER KLIENTA LUB ZAMÓWIENIA]”. Reklamowany produkt należy odesłać na nasz adres wraz z FORMULARZEM REKLAMACJI (plik do pobrania na końcu regulaminu). Reklamowany produkt odsyłają Państwo na własny koszt. Nie odbieramy paczek za pobraniem. Wymieniony lub naprawiony towar  wysyłamy na nasz koszt. W przypadku braku danego produktu proponujemy inny znajdujący się w naszym asortymencie lub zwracamy pieniądze za towar (bez kosztów wysyłki).
 3. 2. Do odsyłanej REKLAMACJI prosimy dołączyć FORMULARZ REKLAMACJI, ORYGINALNE OPAKOWANIE oraz DOWÓD ZAKUPU (faktura). Na rozpatrzenie reklamacji zastrzegamy sobie 14 dni od chwili otrzymania reklamowanego produktu.
 4. W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, reklamacji nie podlegają wady wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania oraz uszkodzenia mechaniczne.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I RODO 

 1. Korzystając ze sklepu internetowego możecie Państwo zostać poproszeni o podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez sklep wyłącznie do obsługi procesu realizacji Państwa zamówienia. W celu realizacji zadań sklepu dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym:
 • - operatorom systemów informatycznych,
 • - zewnętrznym dostawcom produktów,
 • - dostawcom płatności,
 • - operatorom systemów marketingowych,
 • - biurom księgowym,
 • - hostingodawcom,
 • - podmiotom zapewniającym usługi statystyczne,
 • - hurtowniom
 • - odpowiednim organom Administracji Publicznej w zakresie wymaganym prawnie.
 1. Osoba, która przekazała swoje dane osobowe ma do nich dostęp i może je modyfikować poprzez zakładkę USTAWIENIA KONTA.
 2. Założenie konta jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili z tego zrezygnować. Jednakże posiadanie konta daje pewne udogodnienia, jak np. wgląd w historię swoich zamówień, sprawdzenie na jakim etapie realizacji jest zamówienie, informacje o nowościach, promocjach, itp.
 3. W celu usunięcia danych osobowych z bazy prosimy o kontakt pod adresem sklep@pridom.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy
 2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
 3. świadczeniu usług drogą elektroniczną, , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
 4. prawach pokrewnych, , Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sklep z Klientami Umów
 6. sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. 3. Wszelkie spory między Sklepem a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane
 8. będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sklepu
 9. 4. Wszelkie spory między Sklepem a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają
 10. prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 11. 5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami
 12. wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia
 13. wskazanych wzorców umownych.
 14. 6. Obowiązujący regulamin prezentowany jest na stronie Sklepu, Klient ma w niego wgląd w dowolnym momencie